Dugi Rat je naselje između Splita i Omiša, smješteno na Jadranskoj magistrali. Najstarija naselja oko Dugog Rata nalaze se na većoj nadmorskoj visini, podno planine Perun (južna kosa Mosora). Danas su napuštena jer se stanovništvo godinama spuštalo na obalu, pogotovo posljednjih tridesetak godina, zbog sve većeg razvoja turizma. O starosti naselja podno planine govore i arheološki nalazi u špiljama Turskoj peći i Ponistricama, koji svjedoče o postojanju života na tomu području još od kamenoga doba. Trajnu naseljenost potvrđuju gradine i gomile iz kasnog brončanog i željeznog doba.

(izvor: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije)

Fotografije korisnika
Duc'e
Duc'e
Cestou na Makarskou Riviéru
Rudý západ
Omišské svítání
Na rybách
Dugi rat
Ivan Meštrovič-Mila Gojsalič socha , Omiš
Výhľad z Tvrdava Stari grad Omiš
Stare Selo pod horským masivem Mosor pohled na ostrov Brač
Stare Selo pod horským masivem Mosor
Stare Selo pod horským masivem Mosor